หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : กีฬาสีคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการจัดกิจกรรม : กีฬาสีคณะบริหารธุรกิจ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคี ปองดอง ระหว่างนักศึกษาร่วมคณะให้มีความเป็นหนึ่งเดียว

ภาพประกอบ :