ประกาศตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์...[02/08/16]
ประกาศตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาบัญชี...[02/08/16]
ประกาศตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ...[02/08/16]
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558...[21/04/16]
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เปิดรับ นิสิต นักศึกษา อาสาสมั...[02/04/16]
ขอเชิญร่วมกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน "อินทนิลเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558 ...[24/03/16]
 
   
   
 
โครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ปีการศึกษา 2558
โครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ปีการศึกษา 2558
 
     
โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา กิจกรรมธรรมะสร้างสรรค์ปัญญา ณ วัดศรีสุรโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา กิจกรรมธรรมะสร้างสรรค์ปัญญา ณ วัดศรีสุรโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
     
พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ลาน...