องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
 
15/12/17
Tes...
20/11/15
ประกาศตารางห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ...
20/11/15
ประกาศ นักศึกษาภาคสมทบที่ขาดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้มายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษที่สำนักวิชาการ...
   
   
 
โครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมตามรอยพ่อด้วยบัญชี รับ ออม จำ จด จ่าย และทำความดี ณ โรงเรียนบ้านโค...
 
     
โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา กิจกรรมธรรมะสร้างสรรค์ปัญญา ณ วัดศรีสุรโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา กิจกรรมธรรมะสร้างสรรค์ปัญญา ณ วัดศรีสุรโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
     
พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ลาน...