หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง ณ วัดใหม่บ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :