หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงาน ณ ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพประกอบ :