หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมอบรมสัมมนาด้านโลจิสติกส์

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการด้านโลจิสติกส์ เรื่อง "ระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกส์" โดย อาจารย์จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

ภาพประกอบ :