หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ณ โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :