หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุทิพร ชุมใหม่ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และนางสาวปัทมรินทร์ เดิมขุนทด นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลลูกกตัญญู ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดกิจกรรม : คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา และขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุทิพร ชุมใหม่ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และนางสาวปัทมรินทร์ เดิมขุนทด นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลลูกกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2558

ภาพประกอบ :