หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ในการประกวดเขียนนิทานและออกแบบป้ายโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียดกิจกรรม : คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ในการประกวดเขียนนิทานและออกแบบป้ายโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ "วนม. ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2558

ภาพประกอบ :