หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ERP กับข้อมูลธุรกิจ” ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ERP กับข้อมูลธุรกิจ” ณ ห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานธุรกิจนั้นที่ผู้เข้าอบรมดำเนินธุรกิจ (เพื่อสำรวจสถานการณ์ดำเนินการของธุรกิจเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต) 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ERP(Enterprise Resource Planning) 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำซอฟต์แวร์ ERP ไปใช้กับธุรกิจ

ภาพประกอบ :