หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดกิจกรรม : รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมวี-วัน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

ภาพประกอบ :