หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา ‪‎รูปภาพเพิ่มเติม‬ http://www.nmc.ac.th/gallery.php?GalleryID=116

ภาพประกอบ :