องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ปีการศึกษา 2558

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมตามรอยพ่อด้วยบัญชี รับ ออม จำ จด จ่าย และทำความดี ณ โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :