หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 #โครงการปลูกต้นไม้ #ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว #ลดภาวะโลกร้อน #ถวายเป็นพุทธบูชา ณ สุญญตาธรรมสถาน ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 #โครงการปลูกต้นไม้ #ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว #ลดภาวะโลกร้อน #ถวายเป็นพุทธบูชา ณ สุญญตาธรรมสถาน ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ภาพประกอบ :