หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : วันนี้ (16 ตุลาคม 2559) คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร #กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา #วันออกพรรษา ณ วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันนี้ (16 ตุลาคม 2559) คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร #กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา #วันออกพรรษา ณ วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพประกอบ :