หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักกิจการนักศึกษา จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม #ลอยกระทง #วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 #กิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์กระทง #ประเภทสวยงาม #และประเภทสร้างสรรค์ ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักกิจการนักศึกษา จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม #ลอยกระทง #วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 #กิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์กระทง #ประเภทสวยงาม #และประเภทสร้างสรรค์ ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา โดยนักศึกษา #คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการประกวดและได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 #ประเภทสร้างสรรค์ การประกวดการประดิษฐ์กระทงในครั้งนี้

ภาพประกอบ :