หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิการ ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง "การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการบริหารสินค้าคงคลัง" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิการ ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง "การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการบริหารสินค้าคงคลัง" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 วิทยาลัยนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพประกอบ :