หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : วันนี้ เวลา 09.00 น. (เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560) คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา นำนักศึกษา สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เจียเม้ง จำกัด

รายละเอียดกิจกรรม : วันนี้ เวลา 09.00 น. (เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560) คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา นำนักศึกษา สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เจียเม้ง จำกัด เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การและด้านการตลาด ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา

ภาพประกอบ :