หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบูรณาการด้านวิชาการและให้ความรู้ให้แก่ชุมชน

ภาพประกอบ :