หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ เข้าร่วมดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิธีชาวพุทธ” ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ เข้าร่วมดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิธีชาวพุทธ” ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝั่งนักศึกษาให้ตระหนักในความดีของวัฒนธรรมและประเพณีของไทย และเพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษารู้คุณค่าของวัฒนธรรมและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม

ภาพประกอบ :