หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการประกวดแผนการตลาด “Isuzu Marketing Brains Challenge 2013” ปีที่ 3

รายละเอียดกิจกรรม : บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดประกวดโครงการ “Isuzu Marketing Brains Challenge 2013” เป็นปีที่ 3 เพื่อค้นหานักวางแผนกลยุทธ์การตลาดรุ่นใหม่ ที่เก่งทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยชวนนิสิต นักศึกษาสร้างสรรค์กลยุทธ์แผนการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ “อีซูซุ” ภายใต้แนวคิด “Isuzu Pickup’s Triple-X Project for Young Generation”

ภาพประกอบ :