หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ : กิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา"

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ : กิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา" ณ วัดใหม่บ้านดอน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยได้นำนักศึกษาภาคพิเศษ กลุ่ม Block Course เข้าร่วมกิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา" ในครั้งนี้

ภาพประกอบ :