เรื่อง : ขอให้นักศึกษาดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ขอให้นักศึกษาดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 
#ขั้นตอน
1. คลิกที่ลิ้งค์ http://reg.nmc.ac.th/students/std_login.html 
2. กรอกรหัสนักศึกษา และรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อ Login
3. เมนูซ้ายมือคลิกเลือก ประเมินอาจารย์ผู้สอน 
4. จะปรากฎรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
5. ดำเนินการประเมินการสอน


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 02 ธ.ค. 58
จำนวนผู้อ่าน : 147 ครั้ง