เรื่อง : ขอประชุมชี้แจงนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ขอประชุมชี้แจงนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และ

กองทุนเงินให้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทุกชั้นปี

โดยพร้องเพรียงกัน 

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิการยน 2554

เวลา      :  11.30 น. 

สถานที่   :   ห้อง  103A

 


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 21 พ.ย. 54
จำนวนผู้อ่าน : 128 ครั้ง