ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2558 Read more...
‎ประกาศตารางเรียนนักศึกษา‬ ‪สาขาวิชาบัญชี ภาคสมทบ‬ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ‪#(BC3‬) Read more...
ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/58) จัดสอบระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 Read more...
กำหนดการพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราขสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 Read more...
ขอให้นักศึกษาดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 Read more...
การแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 "Thailand Accounting Challenge 2016" Read more...
ประกาศตารางห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ Read more...
ประกาศ นักศึกษาภาคสมทบที่ขาดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้มายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษที่สำนักวิชาการ Read more...
ประกาศ นักศึกษาที่มีผลการศึกษาสัญลักษณ์ I ภาคการศึกษา 2/57 และภาคฤดูร้อน/57 ให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 Read more...
เปิดรับสมัครแล้ว!!! สำหรับการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 Read more...

หน้า    Prev  1   2   3   4   Next